Rifa grundas

1941 grundades Radioindustrins Fabrikaktiebolag som ursprungligen gav Rifa dess namn. Företaget skulle säkra tillverkningen av elektroniska komponenter under andra världskriget. 1946 köpte Ericsson 50 % av Rifa och året därpå resterande 50% från ASEA och blev därmed ensam ägare.

Världsledande Kalmarfabrik

En ny fabrik började byggas 1962 i Kalmar för att tillverka papperskondensatorer. 1964 stod fabriken klar på den plats som nu ger rum för Linnéstaden. Som mest arbetade 1983, hela 800 personer på RIFA som då var världsledande på kondensatorer av metalliserat papper.

Nya ägare

1988 såldes företaget till finska Finvest-Oy, slogs ihop med deras bolag EVOX och blev EVOX-Rifa. 2005 ledde dålig lönsamhet till avveckling av fabriken.

Bostäder och Polishus

Redan 2002 tog Kalmar kommun fram ett plan för bostäder inom området och därefter har det tagits fram en rad utredningar för att kunna utarbeta detaljplanen. 2009 byggdes det nya polishuset frikopplat från det övriga området.

KONTAKTA OSS