Kalmars största bostadsprojekt

Planer för bostäder på Flodhästen 5, som fastigheten heter, har pågått i femton år. Redan 2002 påbörjades ett planprogram av Kalmar kommun. Linnéstaden kommer att innehålla ca 700 attraktiva bostäder, butiker, vårdboende och kontor.

Grönområde med gång- och cykelstråk

I Linnéstadens östra del finns ett grönskande område som kommer att flankera stadsbilden fint och innehålla såväl gång- som cykelstråk. Under arbetet med utformning av stadsdelen kommer denna yta att få en viktig roll. Planer finns för utegym här. Grönskande gårdar och möjlighet att odla i området kommer också att prioriteras.

Bostadsrätter och Hyresrätter

Både bostadsrätter och hyresrätter kommer att byggas i Linnéstaden. Storlekarna kommer att variera från små ettor och studentbostäder till större lägenheter med fyra och fem rum. Tanken är att området skall vara en plats att leva på för många, där ung och gammal skall trivas.

KONTAKTA OSS