Arkitektens ord

Att få chansen att utforma en ny stadsdel från grunden är en utmaning som inspirerar alla arkitekter.

Målet med Linnéstaden har varit att skapa en stadsnära, modern och trivsam boendemiljö. Varierande bostadshus med ljusa lägenheter och generösa balkonger och uteplatser samlas kring gröna, intima gårdar med öppen kontakt mot det stora grönstråket i öster.

Moderna material och genomtänkta lösningar ska genomsyra projektet i stort och smått. Allt med ambitionen att tilltala en bred kundkrets.

Välkommen till Kalmars nya, gröna stadsdel – Linnéstaden.

Johan Lunde och Anna-Mi Karlsudd

KONTAKTA OSS